Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 07.00 – 17.00

Rekrutacja kandydata do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA

Rekrutacja kandydata

Klasy 0 - 1

krok 1 - przesłanie zgłoszenia online oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły opinii z przedszkola oraz posiadanych dokumentów wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie)

krok 2 - udział dziecka w zajęciach obserwowanych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz szkolnego pedagoga lub szkolnego psychologa.

krok 3 - spotkanie obojga rodziców (opiekunów) z dyrektorem szkoły lub przedstawicielem organu prowadzącego w celu doprecyzowania warunków współpracy.

krok 4 - decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy oraz wpłatą wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji.

Klasy 2 - 3

krok 1 - przesłanie zgłoszenia online oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły kserokopii ostatniego świadectwa i ocen semestralnych oraz posiadanych dokumentów wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie)

krok 2 - spotkanie dziecka z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiem szkolnym lub psychologiem szkolnym(dodatkowo płatne);

krok 3 - spotkanie obojga rodziców (opiekunów) z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy;

krok 4 - decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy oraz wpłatą wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji.

Klasy 4 - 8

krok 1 - przesłanie zgłoszenia online oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły kserokopii ostatniego świadectwa i ocen semestralnych oraz posiadanych dokumentów wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie)

krok 2 - spotkanie dziecka z pedagogiem lub psychologiem szkolnym (dodatkowo płatne); Sprawdzenie technik pisania i czytania, zainteresowań szkolnych i pozaszkolnych, poziomu rozwoju emocjonalnego.

krok 3 - przeprowadzenie sprawdzianów diagnozujących z trzech wiodących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz rozmowa z nauczycielem języka angielskiego (test diagnozujący poziom umiejętności przewidziany dla danej klasy.

krok 4 - spotkanie obojga rodziców (opiekunów) z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy;

krok 5 - decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy oraz wpłatą wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji.

Dodatkowe dokumenty z przedszkola lub poradni psychologiczno-pedagogicznej dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły.

Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do:

Czesne:

Wpisowe dla nowych uczniów:

Zapraszamy do kontaktu:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA

ul. Jutrzenki 24, 20-538 Lublin tel. +48 505 847 490 e-mail: biuro {at} skrzydla.lublin.pl