Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 07.00 – 17.00

Szkoła jest dla dzieci

Nauka to teraźniejszość a nie tylko przygotowanie do przyszłości. Dzieci żyją tu i teraz, stwarzamy im przestrzeń do rozwoju i relacji dziś.

DOBRA EDUKACJA W SKRZYDŁACH

Pasja

Dajemy możliwość doświadczania świata poprzez różne dziedziny i aktywności.

Stwarzamy perspektywę, aby dzieci w trakcie dnia szkolnego mogły rozwijać zainteresowania: sportowe, artystyczne, kreatywne, przedmiotowe.

Chcemy każdemu dziecku dać przestrzeń doświadczenia, że każdy ma miejsca mocy, że może szukać swoich mocnych stron również w zajęciach dodatkowych.

Uczniowie, których pasja związana jest z przedmiotami szkolnymi mają szansę rozwinąć swoje umiejętności w kołach przedmiotowych.

Wiedza

Zachwycamy światem, pokazujemy jego piękno i towarzyszymy Uczniom w procesie uczenia się.

Mamy przekonanie, że w „uczniu się” pomaga ocenianie kształtujące, które pozwala rozumieć cel osiągnięty dzięki pracy na lekcji. Ocenianie, które pomaga w dostrzeganiu drogi jaką każdy musi pokonać, aby nabyć wiedzę i umiejętności a także wpływa na rozwój motywacji wewnętrznej.

Dla procesu „ucznia się” istotne jest aby nauka uruchamiała wszystkie zmysły. Uczniowie oprócz lekcji tradycyjnych, pracują projektowo, wychodzą na edukację leśną, uczestniczą w warsztatach, wycieczkach i wyjazdach.

Wychowanie

Edukacja to relacje, tworzymy społeczność Nauczycieli, Uczniów i Rodziców, w której każdy jest w procesie „uczenia się”, bycia z Drugim i przyjmowania Innego człowieka.

Wybieramy szacunek, współdziałanie, prawdę i wspólne szukanie rozwiązań.

Każdego z naszych Uczniów zapraszamy do drogi rozwoju psychicznego, fizycznego jak i duchowego. Realizujemy wyzwania poprzez spotkania indywidualne, grupowe oraz opiekę tutora.

Dla nas Rodzice są pierwszymi wychowawcami. Wierzymy że dorośli, którzy są w porozumieniu najlepiej przysłużą się rozwojowi dziecka.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zapisu

Do wakacji pozostało:

Aby dzieci rozwijały skrzydła

Ocenianie kształltujące

Ocenianie kształtujące towarzyszy uczniom od początku do końca edukacji

Metoda projektów

Kluczowe kompetencje to umiejętność współpracy i samodzielnego uczenia się.

Edukacja terenowa

Nauka, to odkrywanie i doświadczanie - to co możemy dotknąć, poczuć, przeżyć realnie zostaje na długo w pamięci.

Opiekun osobisty

To Nauczyciel, który jest jakby obserwatorem z "lotu ptaka" widzi ucznia, w wielu obszarach i sytuacjach.

Zajęcia dodatkowe

Rozwój i nauka, wychowanie nie są ograniczone do podstawy programowej

Erasmus+ / szkoła językowa

uczniowie rozwijają kompetencje językowe zgodnie z predyspozycjami i szybkością przyswajania 

1

Idea

3

Budynki

340

Uczniów

64

nauczycieli

AktualnośCi

Najnowsze wiadomości i wydarzenia z  naszej szkoły.

Wyniki egzaminu klas 8!

5 lip, 2024

W tym roku szkolnym uczniowie dwóch klas z naszej szkoły przystąpili do egzaminu ośmioklasisty.Nasi uczniowie

Read More

Otwarte drzwi 24.04.2024

18 kwi, 2024

W dniu 24.04.2024, w godzinach 14.30- 17.00 zapraszamy rodziców oraz chętnych uczniów do wejścia do

Read More

Skrzydlaty Dream Team

15 kwi, 2024

Nasze dzieci uzyskały możliwość reprezentowania Polski w światowym finale konkursu „Odyseja Umysłu”, który odbędzie się

Read More