Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 07.00 – 17.00

Fundacja Skrzydła dla Edukacji

Fundacja Skrzydła dla Edukacji powołana została w maju 2010 r. przez grupę sześciu małżeństw chcących stworzyć przyjazne środowisko do wzrastania dla dzieci i całych rodzin. Podstawowym zadaniem fundacji jest wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Cel ten realizujemy prowadząc Szkołę Podstawową, Liceum Ogólnokształcące oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SKRZYDŁA. Corocznie organizujemy również wypoczynek wakacyjny i zimowy “Skrzydlate Wakacje” oraz akcję charytatywną “Lubelski Wyścig Kaczek”. Wszystkie te działania określiliśmy jako  Projekt SKRZYDŁA. Projekt ten ma charakter otwarty, zapraszamy więc do udziału w nim wszystkich zainteresowanych.

Fundacja SKRZYDŁA dla Edukacji
małżeństwa fundatorów - (od prawej Magdalena i Paweł Wójtowiczowie, Bożena i Piotr Kaczyńscy, Mariola i Marcin Demkowscy, Magdalena i Tomasz Biedacha, Małgorzata i Krzysztof Wyżlic, Katarzyna i Paweł Kępka)

Zarząd fundacji stanowią:

Dane fundacji:

Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI ul. Jutrzenki 24, 20-538 Lublin KRS 0000356202; NIP 712-320-92-44 Bank Pekao SA 49 1240 5497 1111 0010 7774 5391 tel. kontaktowy: 505 965 460

Zapraszamy również na strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych poszczególnych inicjatyw, które rozwijamy: