Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 07.00 – 17.00

Fundacja

Fundacja Skrzydła dla Edukacji powołana została w maju 2010 r. przez grupę sześciu małżeństw chcących stworzyć przyjazne środowisko do wzrastania dla dzieci i całych rodzin. Podstawowym zadaniem fundacji jest wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Cel ten realizujemy prowadząc Szkołę Podstawową, Liceum Ogólnokształcące oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SKRZYDŁA. Corocznie organizujemy również wypoczynek wakacyjny i zimowy “Skrzydlate Wakacje” oraz akcję charytatywną “Lubelski Wyścig Kaczek”. Wszystkie te działania określiliśmy jako  Projekt SKRZYDŁA. Projekt ten ma charakter otwarty, zapraszamy więc do udziału w nim wszystkich zainteresowanych.

Fundacja SKRZYDŁA dla Edukacji
Małżeństwa fundatorów – (od prawej Magdalena i Paweł Wójtowiczowie, Bożena i Piotr Kaczyńscy, Mariola i Marcin Demkowscy, Magdalena i Tomasz Biedacha, Małgorzata i Krzysztof Wyżlic, Katarzyna i Paweł Kępka) – zdjęcie z 2011 roku.

Zarząd fundacji stanowią:

  • Tomasz Biedacha  – prezes zarządu
  • Małgorzata Wyżlic – członek zarządu
  • Katarzyna Skubisz-Kępka – członek zarządu
  • Mariola Demkowska – członek zarządu
  • Piotr Kaczyński – członek zarządu
  • Paweł Wójtowicz – członek zarządu

Dane fundacji:

Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI
ul. Jutrzenki 24, 20-538 Lublin
KRS 0000356202; NIP 712-320-92-44
Bank Pekao SA 49 1240 5497 1111 0010 7774 5391
tel. kontaktowy: 505 965 460

Zapraszamy również na strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych poszczególnych inicjatyw, które rozwijamy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SKRZYDŁA


Facebook

Skrzydlate Wakacje


Facebook

Wyścig Kaczek


Facebook

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ALTUM


Facebook


Instagram